Örrmär Ola garveriet
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Efter att Brus Olof Bengtsson (Örrmär Ola) en tid arbetat vid Göllögarveriet började han med eget garveri på Orrmyrheden vid sekelskiftet 1900. Ar 1910 ingick han kompanjonskap med Knut Emil Eriksson samtidigt som de byggde upp ett garveri i Hole. Garveriet brann ned 1925 varefter Brus Olof återigen öppnade ett eget garveri i nybyggda lokaler på Orrmyrheden. Verksamheten
fortsatte fram på 1940-talet. Lokalen kom senare under 1950-talet att användas av AB Glacéläderfabriken i Kävlinge som försäljningslokal, innan de flyttade försäljningen ned till Grönland.
/Startsida
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Skofabriker
/Film& ljud
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Tack