Tack Sid 1 av 2
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Jag vill passa på att tacka alla som hittills bidragit med information och dokumentation
Sven Lennart Skinnar
Täpp Lennart Matsson
Täpp Niklas Matsson
Sangsta Rune Eriksson
Lissdaniels Mats Jansson
Eva Jangen
Alf Ohlén
Björn Sonesson
Ola Olsson
Kurt Stigsson
Jörgen Danielson
Jarl Christoffersson
Keny Nilsson
Hans-Åke Edvardson Edvardson
Åke Bondjers
Rolf Lissdaniels
Monica & Gunnar Värmedal
Sven-Hugo och Leif Lissman
Margareta Olsson & Bertil Elfström
Birgitta Sundkvist
Inger & Jan-Olof Jonsson
Kenneth Öjes
Pä Börje Olsson
Leif Nilsson
Böris Margret Uhlin
Mats Eklund
Skol Anna Lundh (Eriksson)
Patrik Eriksson
Hampus Kurt Jonsson
Backa Gunnar Halvarsson
Torris Margaretha Steen
Anders Gudru
Täpp Sven-Olov Pettersson
Dennis Klahr
Jan Snickar
Lars-Gunnar Larsson
Bäcke Rune Nilsson
Bäcke Birgitta Nilsson
Fall Bengt Arne Ohlsson
Fall Jan Olof Ohlsson
Fall Staffan Ohlsson
Hans Lissdaniels
Elisabeth & Lars Moberg
Lars Göran Gustafsson
Ingemar Håbäck
Tage Bevring
Ulla Matsson
Gunnar Bergstedt
Göran Paulsson
Nissjers Helena Thorsén
Inga-Lill Johansson
Nirs Peter Nordin
Mikael Brattén
Nils Fridéen
Niss Maria Arthursson
Iris Larsson
Gudrun Westerlund
Olle Malmén
Rune, Birgitta & Rolf Bäcke
Christer Fredriksson
Olle Aspelin
Judit Persson
Jan Olof Larsson
Lennart Hane
Hol Mona Jonsson Dicander
John-Erik Jonsson
Ulla-Britt Larsson
John Larsson
Lisra Bertil Persson
Jonas Lennartsson
Gunilla Kapla
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud
malungsskinn001001.gif
Evert Ryen