Knut Emil Eriksson (Knut-Emilgarveriet)
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Brus Olof Bengtsson och Knut Emil Eriksson byggde 1910 upp garverilokaler i Hole. Verksamheten fortgick som nämnts till 1925 då garveriet brann ned till grunden. Firmabeteckningen var Emil Eriksson & Co. Efter branden upphörde kompanjonskapet.
Efter en kort tid byggde Knut Emil upp ett nytt stort garveri på samma tomt där det första brunnit ned. Försäljningen blev dock inte som väntat, utan efter en kort tid fick Knut Emil lägga ned verksamheten. En tid stod det s.k. Emilshus öde tills det senare uthyrdes som danslokal. Lokalen övertogs 1933 av Niss Oskar Jonsson.
malungsskinn065003.jpg malungsskinn065002.jpg
Med Dalälven från källorna... Malung Karl Erik Forslund 1925
Bild från Malungs Skinnhantverk
under 1900-talet Eric Jers 1993
malungsskinn065001.jpg
Knut-Emilgarveriet i Hole
Bild ur JOFA jubileumsbok 15år 1941
/Startsida
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Skofabriker
/Film& ljud
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Tack