Skinnskolan
malungsskinn001010.gif malungsskinn001009.gif
/Film& ljud
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Skofabriker
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
http://www.skinnfolket.se/skinnhistoria.html
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
1950 och framåt
Skinnskolan startade 1951. En ettårig gren med huvudsaklig inriktning på sömnad. 1955 startades kvällskurser för modellörer. Modellerna blev mer avancerade och fler skinnfabriker etablerades. Man beräknade att det fanns ca 150 företag/totalt ca 1200 anställda. Under 60-talet enades skinnföretagen om en gemensam marknadsföring och bildade Sveriges Skinnkonfektionärers Intresseförening.

1990-talet
Skinnskolan utvecklas till ett 3-årigt gymnasieprogram med inslag av design och teknik inom tillskärning och sömnad. Importen av skinnplagg gör att skinnindustrin i Malung minskar. För att möta den ökade importen bildar skinnföretagen samarbetsorganet Skinnfolket. De företag som har kvar sin produktion i Malung överlever tack vare den hårda satsningen på design och kvalitet och etablerar sig även på exportmarknaden.

2000-talet - ett nytt sekelskifte
Skinnskolan blir Riksskinnskolan KY, Kvalificerad Yrkes-utbildning med inriktning Design och Skinnmode. Antalet studerande ökar och den 2-åriga utbildningen är numera känd även utanför landets gränser. Sökande kommer från såväl hela Sverige som Tyskland, Danmark och Norge. Behovet av kvalificerad arbetskraft ökar i Malung såväl som i övriga landet. Detta beror bl.a. på att marknaden numera är internationell.
malungsskinn001008.gif malungsskinn001007.jpg malungsskinn001006.jpg malungsskinn001005.jpg
Erik Jers f1907
Lars Hansson f1920
6 av skolans legendariska lärare. Det finns förmodligen flera som under kortare tider varit lärare på skinnskolan, men det är dessa jag i dagsläget känner till
Fortsättning nästa sida
malungsskinn001004.jpg malungsskinn001003.jpg
Elisabet Strand f1926
Marta Jonsson f1936
Pirjo Nilsson f1944
malungsskinn001002.jpg
Alf Persson f1940
malungsskinn001001.jpg