KJ Persson
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Firman startades av Tomt Johan Persson f1879. Tomt Johan började som vandrande skinnare som blötpojke i ett skinnarlag.
1918 började Johan med egen skotillverkning i hemmet och anställde arbetare.

1923-24 byggdes den nya fabriken vilket skapade förutsätttnngar för ökad verksamhet. Han hade nu 8 personer anställda

(Johan tillverkade skodonen till Spetsbergsexpeditionen 1932-33 och fick diplom för detta). Skotillverkningen upphörde i mitten av 30-talet och maskinparken såldes. Firman levde dock vidare, nu med tillverkning av hanskar och så småningom skinnkläder.
Länk till Tomt Johan som skinnare
Länk till KJ Persson skinnfabrik
malungsskinn015002.jpg malungsskinn015001.jpg
Tomt Johan Persson f1879
Firma KJ Perssons fabrik i Grimsmyrheden. Foto från Skinnarebygd 1995
/Startsida
/Skinnfirmor
/Skinnindustriföreningen
/Skinnare
/Garverier
/Skinnskolan
/Karta
/Symaskiner mm
/Nyheter
/Etiketter
/Dags &Veckopress
/Skofabriker
/Film& Ljud
/Specifika frågor
/Gästbok
/Kontakt
/Tack