H L Hansson
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif malungsskinn246003.jpg
Bild från Malungs Skinnhantverk
under 1900-talet Eric Jers 1993
Google maps med alla skinnfirmor i samma bild
Google maps H L Hansson
malungsskinn246002.jpg
Hol Lars Hansson f1920
Hol Lars Hansson drev firman "Hanco" tillsammans med Sangsta Paul Jonsson på 1950-talet. Verksamheten bedrevs på gården "Erkasbol" i Gärdås. Efter en tid byggdes Hancos fabrik i Jägra dit verksamheten flyttades. På 1960-talet blev Hol Lars sjuk och blev ordinerad ett lugnare tempo av sina läkare. Han avslutade sitt engagemnag i Hanco Skinnvaru AB, och startade eget i hemmet tillsammans med frun Perjos Sigrid.
Namnet på den nya firman blev "H L Hanson"

1974 blev Hol Lars erbjuden tjänst som lärare på skinnskolan.
Han accepterade och arbetade där fram till pensionering 1985

// Hol Mona Jonsson - Dicander April 2015
Länk till Hanco Skinnvaru AB
Länk till Skinnskolan
malungsskinn001001.gif malungsskinn246001.jpg
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud