Gustols
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif malungsskinn182007.jpg malungsskinn182006.jpg malungsskinn182005.jpg malungsskinn182004.jpg
När fabriksbyggnaden uppfördes ca 1946 fick man ej bygglov med mindre än att man fick montera fönstren på ett sådan sätt att huset ej gick att förväxlas med ett bostadshus. Fönstren blev därför monterade på fel ledd.
Bild från Malungs Skinnhantverk
under 1900-talet Eric Jers 1993
Sigvard
Gustavsson f1908
malungsskinn182003.jpg malungsskinn182002.jpg
Sigvard Gustavsson startade 1937 firman "Malungs skinnvaruberedning" tillsammans med sina bröder Ivar & George Gustafsson.
Efter en tid kom svågern Albert Olsson med i rörelsen,
Under 1950-talet började man marknadsföra sig under namnet "Gustols" ("Gust" från Gustafsson och "Ols" från Olsson).

I slutet av 50-talet gick Albert i pension och bröderna Gustafsson drev bolaget vidare själva

Senare ombildades firman till aktiebolag "Gustols AB"
Gustols hade ca 20 anställda på fabriken och 20 hemsömmare inklusive en syfabrik i Stöllet. Firman upphörde kring 1984-85

Lokalerna uthyrdes därefter en tid till Albackens skinn

// Lars Göran Gustafsson Januari 2015
Albert Olssons son; Torsten Albertsson arbetade en tid på Gustols. Han startade sedan firman "Torsten Albertsson" se länk
malungsskinn001001.gif malungsskinn182001.jpg
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud