Edwerns
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif malungsskinn109008.jpg malungsskinn109007.jpg malungsskinn109006.jpg malungsskinn109005.jpg
Bild från Malungs Skinnhantverk
under 1900-talet Eric Jers 1993
Gösta Verner Larsson f1900
Ing-britt Larsson
Google maps Edwerns fabrik Mobyn
Google maps med alla skinnfirmor i samma bild
malungsskinn109004.jpg
Gösta Edvin Larsson f1903
tidigare Malungs Tröj- & Handskfabrik, G.E. Larsson & Co
Företaget grundades 1936 av min far, Gösta Edvin Larsson, tillsammans med brodern Gösta Verner Larsson och Kariders Erik Persson (till 1939 då han löstes ut), samtliga boende i Mobyn. Företagets lokaler var en stuga på Verners tomt, produkterna var handskar och jackor av nappa och kundkretsen var belägen i Norrland. Tillskärningen skedde i företagets lokaler medan sömnaden var förlagd till hemsömmare. Leveranser till försvaret av pälsar, motorcykelhandskar, rockar o.dyl. under det andra världskriget hade stor betydelse.
1940 vidtogs förberedelser för att uppföra en verkstadsbyggnad men uppförandet och ianspråktagandet av den fick skjutas upp till efter kriget. Min far har beskrivit det som ”en högtid” att få en sådan verkstad, där bl.a. nya elektriska symaskiner, nålmatare, kunde installeras.

Kontakterna med garverierna i Sverige utvecklades under 1940-talet och dessa kontakter liksom en begynnande import av skinn från utlandet ledde till tillgång till allt bättre skinnkvaliteter, något som i sin tur banade väg för en utveckling av de färdiga plaggen. I början av 1950-talet inleddes ett mycket lycksamt samarbete med ett agenturföretag som innebar en modernisering av skinnjackan och början på tillverkningen av damkappor i skinn och i olika färger. Kulmen var en mycket uppmärksammad pressvisning i juni 1957 som ytterligare befäste företagets ställning i en kundkrets som efterhand blivit landsomfattande.
malungsskinn109003.jpg malungsskinn109002.jpg
Fortsättning nästa sida...
Historik om Edwerns skriven av Lars-Gunnar Larsson
Till vänster firmans brevhuvud, aktiebolagsbildningen gjordes 1954
malungsskinn001001.gif malungsskinn109001.jpg
Edwerns produktkatalog okänt år
Visas som bildspel med samtliga sidor
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud