Carl-Axel Lindgren
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif malungsskinn089001.jpg
I boken "Malungs skinnhantverk
under 1900-talet" Erik Jers 1993 sid109 finns Carl-Axel Lindgrensom en firma i Lillmon

Finns det någon som känner till denna firma och vem som stod bakom?
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud