B G Matsson
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif malungsskinn057007.jpg malungsskinn057006.jpg malungsskinn057005.jpg malungsskinn057004.jpg
Bild från Malungs Skinnhantverk
under 1900-talet Eric Jers 1993
Sven Lennart
Skinnar f1929
Visitkort Sven Lennart Skinnar
B.G.Matsson – ett skinnföretag och dess historia

Min morbror Lennart startade 1929 skidstavsfabrik i Malung under min morfars namn: Bondper Gottfrid Matsson eller B.G.Matsson som blev företagets namn. Lennart var bara 17 år varför han fick lov att använda sin fars namn i företaget, eftersom han ännu inte var myndig. Företaget hade framgång och redan i början av trettiotalet infördes skinnplagg i sortimentet. Lennart drabbades av tuberkolos och dog endast trettio år gammal. Min mor hade hjälpt till i administrtionen och fick nu lov att träda in som ansvarig för företaget. Företaget kom att glida över mer och mer till skinnhantering icke minst beroende av de stora statliga militärorderna som begåvades Malung under krigsåren. Så småningom kom också min far in i företaget. När han dog 1949, samma år som jag tog min ingenjörsexamen, vädjade min mor till mig att komma hem och hjälpa till åtminstone 1 år, sedan jag fullgjort min militärtjänst. Så blev det också.
När ett år gått hade jag startat så många intressanta projekt att det rakt inte gick att bara lämna. Företaget var nu helt inriktat på skinnhantering. Personal rekryterades från både Norge och Finland, det var brist på arbetskraft i Malung. Fabrik startades därför också i Munkfors på Värmlandssidan. Under den här tiden utgjorde handsktillverkning halva produktionen.
Efter hand tog skinnplaggtillverkningen allt större utrymme.

B.G.Matsson kom att inrikta sig på mode och främst då på damsidan. Mer än halva produktionen kom att gå på export med kunder som Harrods i London eller de exclusiva modehusen på Bahnhofsstrasse i Zürich. En känd designer Jean Paul Colonna från Paris anlitades. B.G.Matssons design kom med på de internationella visningarna Semain De Cuir i Paris, vilket betecknades som en stor modeframgång.
malungsskinn001001.gif
Fortsättning nästa sida
malungsskinn057003.jpg
Gamla fabriken i Tällbyn
Google maps BG Matsson Tällbyn
Google maps med alla skinnfirmor i samma bild
Google maps BG Matsson Källvägen
Etiketten är från 30-talet då B.G.Matsson dels tillverkade skidstavar och skidsportutrustning dels skinnplagg. Triangeln fanns i varumärket för skidstavar och kompletterades senare under 30-talet för skinnvaror.
malungsskinn057002.jpg malungsskinn057001.jpg
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud