Albackens skinnvaru AB
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Albackens fabriksbyggnad vid älvstranden.
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993
malungsskinn032006.jpg
Google maps Albackens vitgarveriet vid älvstranden
Google maps andra fabriken. Den nybyggda fabriken på Torsgärdet
Google maps med alla skinnfirmor i samma bild
Albackens skinn har sina rötter i Vitgarveriet ("Göllö-garveriet")
1956 delades verksamheterna upp mellan garveri och konfektion. Båda verksamheterna fanns dock i samma fabrik. Konfektionsdelen på våning 3 och garveriet i dom 2 första våningarna.
Ernst Boström f1883 drev konfektionsdelen under namnet "Albackens skinnvaru AB"
1967 avvecklades garveriet, varpå endast konfektionssidan fanns kvar.

När Ernst avled 1961, så tog Karl Olof Nilsson f1918 över. När Karl Olof gick bort i en trafikolycka 1974 tog hans son Leif Nilsson f1951 över. 1977 stog dom nybyggda lokalerna på Torsgärdet klara.
Bolaget upphörde 1983

// Leif Nilsson 2015
Länk till Vitgarveriet ("Göllö-garveriet")
malungsskinn001001.gif malungsskinn032005.jpg malungsskinn032004.jpg malungsskinn032003.jpg malungsskinn032002.jpg
Ernst Boström f1883
Karl Olof Nilsson f1918
GTX093658
/Skinnfirmor
/Karta
/Skinnindustriföreningen
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Skofabriker
/Film& ljud
malungsskinn032001.jpg
Fortsättning på nästa sida