Spännar Erik Halvarsson (Hellgren) f1860 (#169)
malungsskinn001008.gif malungsskinn001007.gif
Från Norra Mon
Sydde åt Norska garvare i Kristiania/Oslo
/Skofabriker
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Film& ljud
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Startsida
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
malungsskinn220001.jpg
Spännar Erik Halvarsson (Hellgren) f1860
Bland andra som vid samma tidpunkt som Länsmans-pojkarna utflyttade till Kristiania var Spännar-pojkarna, Spännar Olof Halvarsson (1857- död i Norge) och Spännar Erik Halvarsson (Hel/gren) (1860-1935) från Norra Mon samt deras syster Anna Halvarsson (1864-1943). De var syskon med Spännar Jonas Halvarsson i Norra Mon. Till en början sydde de hos Länsmans-pojkarna och Spännar Olof övergick till annan verksamhet. De utflyttade år 1882.

Hellgren, (namnet tog han i Kristiania), hyrde egen verkstad på Motzfeldts gate 20, men bytte senare lokaler vid flera tillfällen. Flyttade till sist till Lilleström där han blev kvar till sin död. Sonen Paul (1886—1940), född i Malung, övertog verksamheten under firmanamnet E.P.Hellgren, Laerbekledn. fabr. Elvegata 4. Efter Pauls död övertogs rörelsen av hans son Alexander (1910—1949), och fram till 1958 av hans hustru Hjördis Hellgren varefter den nedlades.
Länk till Länsmans Jonas Olsson f1851
Länk till Länsmans Lisskari Olof "Herr Jag-Ola" Jonsson f1875
Länk till Länsmans "Herr-Jag-Erik" Erik Olsson f1877
Länk till Länsmans Olof Olsson f1858
Länk till brodern Spännar Olof Halvarsson f1857