... fortsättning Malungs skinnindustriförening
malungsskinn001009.gif malungsskinn001008.gif malungsskinn001005.gif
Skinnartåget fortsättning på nästa sida
Fotograf Rune Ohlén. Digitalisering och redigering Alf Ohlén
Skinnartåget 1964
Skinnartåget var en marsch från brandstationsparkeringen i centrala Malung till folkets park ledda av skinnmäster och Malungs spelmanslag
Edvin Larsson
Lars-Gunnar Edvinsson, Johnny Johansson & Edvin Larsson
Edvin Larsson, Johnny Johansson & Lars-Gunnar Edvinsson
Bildtext
malungsskinn066004.jpg malungsskinn066003.jpg malungsskinn066002.jpg malungsskinn066001.jpg
/Startsida
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Film& ljud
/Gästbok
/Kontakt
/Tack
/Skofabriker
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan