Glaceläderfabriken AB.
malungsskinn001003.gif malungsskinn001002.gif
Väldiga mängder skinn har kommit till Malung i paket med denna logotype
malungsskinn041005.jpg
Google maps med alla skinnfirmor i samma bild
Google maps Glaceläderfabriken AB Kävlinge
malungsskinn002004.gif
Google maps Glaceläderfabrikens Malungslager (Dammgatan 39)
Google maps Glaceläderfabrikens Malungslager (Magasinsgatan 3 )
/Startsida
/Skinnfirmor
/Karta
/Etiketter
/Skinnare
/Garverier
/Symaskiner mm
/Gästbok
/Kontakt
/Skofabriker
/Film& ljud
/Skinnindustriföreningen
/Dags &Veckopress
/Specifika frågor
/Nyheter
/Skinnskolan
/Tack
malungsskinn041004.jpg malungsskinn041003.jpg malungsskinn041002.jpg malungsskinn041001.jpg
Hans Möller f1861
Frans Möller f1897
A/B Glacéläderfabriken (förut Malmö Handsk- & Glacéläderfabriks A/B) anmäldes till bolagsregistret i Malmö den 11/5 1898, och driften igångsattes den 1/7 samma år. Företaget startades av Hans J. W. Möller f1861
Fabriksbyggnaderna från ovan. Flygfoto från jubileumsskrift 1948
Fortsättning på nästa sida
Hans Möller hade som ung man flyttat över från Danmark och började gemensamt med sin fader fabrik för oljekläder i Malmö. Denna övertog han snart och den utvidgades sedan att omfatta mösstillverkning och handskfabrikation.
Garveriet förlades till Kävlinge, enär Kävlingeåns vatten ansågs särskilt lämpat för glacéskinnsgarvning. Byggnaden påbörjades på våren 1898 och fabriken stod färdig på hösten samma år.

1925 övertog Hans Möllers son Frans Möller rollen som VD
tillverkningen kunde successivt ökas och utgjorde 1946 ca 36000 skinn per vecka

Namnet glacéläder kommer från en speciell garvningsmetod med alun, ägg och vetemjöl för att göra hudarna riktigt mjuka.
Företaget hade som mest omkring 400 anställda. Det lades ned 1989